ข่าวสารทั้งหมด News || e-PP (e-Permission Privilege) ระบบอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมทำแบบประเมินการให้บริการอนุมัติ-อนุญาต ระบบ e-PP

ร่วมทำแบบประเมินการให้บริการอนุมัติ-อนุญาต ระบบ e-PP

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล.